Anbudstävling 2019


Fastighets AB L E Lundberg inbjuder till anbudstävling för köp av den byggklara tomten Föreställningen 1 för nyproduktion av flerbostadshus inom Björkalund, Norrköping.

Tävlingshandlingar

Ladda ner tävlingshandling här.
Bilagor:
  1. Detaljplan (pdf)
  2. Tekniskt PM Geoteknik (ÅF 2019-04-02)
  3. Höjdsättnings-PM (Malacon 2019-06-10)
  4. PM Sättningsberäkning (ÅF 2019-06-17)
  5. Dagvattenutredning (WSP, 2016-04-22, rev 2016-06-17)
  6. Arbetshandling belysningsplan (Tyréns 2019-04-17)

Alla bilagor (zip-fil)

 

Frågor och svar
Eventuella frågor kan ställas till Roger Kjellberg 
via roger.kjellberg@lundbergs.se eller 0709-21 65 99.

Översikt över området