Vad är Björkalund

En ny, barnvänlig stadsdel växer långsamt fram ur åkerlandskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Där kan du vakna till tallarnas doft – med ekdungar, öppna ängar och skogen som närmaste grannar. Samtidigt bor du tillräckligt nära staden för att ta cykeln till jobbet. På vägen hem stannar du till vid den lokala matbutiken innan du hämtar barnen på förskolan.

Södra Vrinnevi - vinterbild

Stadsdelen Björkalund (Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter. Vi kommer att utnyttja läget och låta grönskan växa in i området, med träddungar, parker och en porlande bäck som löper genom området. Du kommer att känna naturen, höra den, andas den. Samtidigt tappar du aldrig känslan av att ha en stad i närheten.

Vägen är ett sätt att umgås

Björkalund har en egen puls. Det är allén som binder samman området. Här kan du lika gärna gå och cykla som åka bil. Istället för att låta vägen vara en genomfartsled ska den vara ett självklart område att umgås kring. Genom att bygga husen, parkerna och lekplatserna i närheten till vägen skapar vi ett gaturum. Det öppna dagvattensystemet kommer precis som vägen att snirkla sig genom området. Istället för att pumpa bort vattnet låter vi det bilda en bäck som tas upp i mindre dammar. Förutom att det fyller en viktig miljöfunktion är det även en attraktion i sig.

Skynda långsamt och långsiktigt

En av anledningarna att flytta till Björkalund är just närheten till naturen och att komma utanför stadskärnan. Du vill hitta ett lugnt boende, men fortfarande ha staden och närheten till affärerna bara några minuter bort. Kanske planerar du att skaffa barn först om några år? Det är därför vi säger att du hos oss kan skynda långsamt och tänka långsiktigt. Du behöver inte stressa fram ditt köpbeslut. Vi kommer i etapper att öppna upp försäljningen av tomter.

Björkalund (Södra Vrinnevi) är en stadsdel som kommer att växa och ta form de kommande åren. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. Välkommen hit.