Det här är Björkalund

En ny, barnvänlig stadsdel växer fram i åkerlandskapet söder om Vrinnevisjukhuset. Här kan du vakna till tallarnas doft, med ekdungar, öppna ängar och skogen som närmaste grannar. Samtidigt bor du tillräckligt nära staden för att ta cykeln till jobbet. Matbutik och apotek har du på bekvämt promenadavstånd i området, förskola likaså. 

 

Stadsdelen Björkalund (Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus och ett antal lägenheter. Grönskan kommer att växa in i området, med träddungar, parker och en porlande bäck som rinner fram mellan kvarteren. Samtidigt tappar du aldrig känslan av att ha en stad i närheten.

Längs allén som binder samman området kan du lika gärna gå och cykla som åka bil. Istället för att låta vägen vara en genomfartsled ska den vara ett självklart område att umgås kring. Genom att bygga husen, parkerna och lekplatserna intill vägen skapar vi ett gaturum. Det öppna dagvattensystemet kommer precis som vägen att snirkla sig genom området. Istället för att pumpa bort vattnet låter vi det bilda en bäck som tas upp i mindre dammar.

I Björkalund får du ett boende i lugna, gröna omgivningar men har staden och dess utbud bara några minuter bort. Låter det som något för dig? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om nyheter i projektet. Välkommen till Björkalund!