Karta


Södra Vrinnevi ligger strax söder om Vrinnevisjukhuset i Norrköping.


Aktuell skiss (februari 2018) över den första etappen. Ladda ner karta som pdf!