Karta


Björkalund ligger strax söder om Vrinnevisjukhuset i Norrköping.


Skiss över den första etappen.